středa 21. prosince 2016

3 největší překážky pro úspěšný a šťastný život

"Nejsme to, co si myslíme, že jsme, ale jste to, co si myslíme." John C. Maxwell

Myšlenky!

Lidská mysl má v našich životech ohromující moc. Udržuje naši pozornost, ovlivňuje naše jednání. Právě proto je naše současná pozice a situace výsledkem myšlenek, které v naší mysli převládají.
A způsob našeho myšlení ovlivňuje, jaký budeme mít postoj a přístup k životu. Ale jak už jsem řekl, dobrou zprávou je, že to můžeme změnit. Své myšlenky můžeme ovládnout, a tak ovlivnit i náš postoj aneb přístup k životu. Více o tom se dočtete v tomto příspěvku.Pocity!

Teď si možná říkáte: „Co mají pocity společného s úspěchem, postojem a přístupem k životu?“ Je to jednoduché, naše myšlenky jsou spojené s našimi pocity – naše pocity vycházejí z našeho myšlení. A vzhledem k tomu že naše myšlenky můžeme ovládat, to znamená že i své pocity můžeme ovlivnit změnou našeho myšlení.

Proč je to důležité? Protože náš postoj je naším emotivním přístupem k životu. Je to struktura, skrze kterou vnímáme události, situace, okolnosti, další lidi, a dokonce i sebe. To je ten důvod, proč věřím řešení, které mě naučil John C. Maxwell: "nejsme to, co si myslíme, že jsme, ale jsme to, co si myslíme."

Špatné návyky!

Většina z našeho každodenního jednání vychází z naučeného chování. Postupem času jsme si vytvořili způsob, jakým jednáme se svým okolím. Pokud chceme ve svém životě dosáhnout odlišných výsledku, pak nebude jen stačit, když změníme své myšlení, své pocity, ale musíme taky změnit své návyky. Proč? Protože pokud tak neučiníme, tak se vrátíme zpět ke svému starému myšlení.

Jak ze špatných návyku udělat dobré návyky, aneb jak se zbavit zlozvyků, je samostatná kapitola, které bych se chtěl v budoucích příspěvcích věnovat podrobněji a hodně prakticky. Přejí hodně úspěchu a štěstí!